Over Erleada

Hieronder kunt u productgerelateerde informatie terugvinden.

ERLEADA® remt alle stappen van AR-signalisering1

 

 

 

 • De aanbevolen dosering van ERLEADA® is 240 mg (vier 60 mg tabletten) als eenmaal daagse dosis, in te nemen met of zonder voedsel1
 • Bij patiënten die niet chirurgisch zijn gecastreerd, moet chemische castratie met een gonadotropin-releasing hormone-analoog (GnRHa) tijdens de behandeling worden voortgezet1

 

Tabletten in 1 keer
doorslikken met water,
met of zonder voedsel1

Geen additionele
monitoring nodig naast het
routinematig controleren op
aanwezigheid van bijwerkingen.

Er is geen dosisaanpassing nodig
bij aanwezigheid van
milde tot matige renale of
hepatische klachten1

Dosis vergeten?

 • Indien een dosis werd vergeten, moet deze zo snel mogelijk op dezelfde dag worden ingenomen, waarbij het normale schema op de volgende dag wordt hervat.
 • Er mogen geen extra tabletten worden ingenomen om de vergeten dosis in te halen.

Als door de patiënt een toxiciteit van ≥ graad 3 of een onverdraagbaar ongewenst effect wordt ervaren, dient de toediening te worden onderbroken - in plaats van de behandeling permanent te stoppen - tot de symptomen verbeteren tot ≤ graad 1 of de oorspronkelijke graad.
Vervolgens dient de behandeling dan met dezelfde dosis of een verlaagde dosis (180 mg of 120 mg) te worden hervat, indien gerechtvaardigd.

 

Het gebruik van Erleada® is gecontra-indiceerd in volgende gevallen1:

Bij overgevoeligheid voor een
van de stoffen in dit geneesmiddel*

Bij vrouwen die zwanger zijn of
zwanger kunnen worden

 

Meest voorkomende bijwerkingen1
Vermoeidheid 30%
Huiduitslag 24% (alle graden) / 5% (graad 3 en 4)
Gewichtsafname 16%
Artralgie 16%
Val 16%

 

Andere belangrijke bijwerkingen zijn onder meer fracturen (12%) en hypothyroïdie (8%).

Bekijk hier de SmPC

U kan hier de volledige wetenschappelijke bijsluiter van Erleada raadplegen.

GnRH = Gonadotropine-Releasing Hormoon
AR = Androgen Receptor
DNA = Deoxiribonucleic Acid

 

Raadpleeg SmPC Erleada →

 

Referenties:
 1. ERLEADA® (apalutamide) samenvatting van de productkenmerken (SmPC).
 2. Hahn AW, et al. American Society of Clinical
  Oncology Educational Book 38 (May 23, 2018):363–71.
 3. Clegg NJ, et al. Cancer Res. 2012;72(6):1494–503.

* De werkzame stof in dit middel is apalutamide. Elke filmomhulde tablet bevat 60 mg apalutamide.De andere stoffen in de tabletkern van dit middel zijn colloïdale watervrije silica, croscarmellosenatrium, hypromellose-acetaatsuccinaat, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose en gesilicifieerde microkristallijne cellulose. De filmomhulling bevat zwart ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172), macrogol, polyvinylalcohol (ten dele gehydrolyseerd), talk en titaandioxide (E171).

Referenties headerbeeld
 1. SmPC Erleada (apalutamide).
 2. Chi KN, et al. N Engl J Med. 2019;81(1):13-24.
 3. Agarwal et al. The Lancet 2019;20(11);1518-1530

*Erleada dient eenmaaldaags, met of zonder voedsel, te worden ingenomen

CP-128635 - 29-nov-2019