Logo
Choose your language
Nederlands
Nederlands

Zo pakt Janssen continue professionele ontwikkeling aan

Op het gebied van medische educatie kan Janssen bogen op een sterke traditie. Geworteld in ons Credo zien wij het al decennialang als onze opdracht om activiteiten op dit gebied te ondersteunen. Op die manier kunnen we hoogstaande medische informatie over onze geneesmiddelen delen en bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de medische zorg in Nederland. We faciliteren het uitwisselen van medische kennis over ziektedomeinen en geneesmiddelen. Ultiem doel is het verbeteren van de patiëntenzorg.

Janssen wil bijdragen aan degelijke, onpartijdige en transparante scholing. We doen dat in samenwerking met de medische beroepsgroepen. Bovendien vinden we het van grote waarde dat belangrijke, medische vorderingen besproken worden in diverse kringen. Dat gebeurt zowel tijdens (inter)nationale congressen als in kleinere, educatieve bijeenkomsten. Dankzij onze strenge bedrijfsprincipes kunnen wij de interacties met individuele zorgprofessionals, medische verenigingen en instellingen op een onpartijdige manier en volgens duidelijke procedures organiseren.

Al onze activiteiten op het gebied van medische educatie vallen onder het label van de JanssenAcademy. Ze zijn opgebouwd vanuit een sterk kwaliteitskader waarbij transparantie vooropstaat.

De JanssenAcademy kent twee pijlers.

1. ONDERSTEUNING VAN CONGRESSEN EN SYMPOSIA

We geven financiële ondersteuning aan belangrijke nationale en Europese congressen in de vorm van sponsoring en toelagen.

De educatieve bijeenkomsten die we ondersteunen, moeten wetenschappelijke uitwisseling stimuleren en de nieuwste zorgnormen bespreken. Dit alles om te waarborgen dat patiënten veilig en doeltreffend behandeld kunnen worden. Sommige van deze bijeenkomsten worden erkend door accreditatie-instanties, andere niet. We passen dezelfde kwaliteitsregels toe voor beide. We volgen daarbij de nationale voorschriften om bijeenkomsten en gezondheidszorginstellingen te steunen.

2. MEDISCHE EDUCATIE-PROGRAMMA’S:

We steunen medische, educatieve bijeenkomsten en activiteiten die georganiseerd worden met onafhankelijke experts, overeenkomstig de Janssen-principes. De focus ligt hierbij op lokale, medische educatie in Nederland. Het beleid van Janssen is gebaseerd op nationale wetgeving en op de gedragscode van de ‘European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations' (EFPIA) met betrekking tot de promotie van voorschriftplichtige geneesmiddelen en interacties met zorgprofessionals. Verder baseren wij ons op nationale regels en voorschriften als die strengere criteria hanteren (CGR, stichting Code Geneesmiddelen Reclame).

Tevens stelt Janssen zich tot doel om internationale congressen ook voor medische professionals in Nederland toegankelijk te maken, bijvoorbeeld via livestreamings en post-congresbijeenkomsten.

We zoeken actief naar samenwerking met artsen in Nederland om educatieve initiatieven vorm te geven. Ook werken we op dit vlak samen met andere farmabedrijven. We maken hierbij maximaal gebruik van digitale mogelijkheden.

Enkele kernpunten uit onze visie op continue professionele ontwikkeling:

Bijeenkomsten zijn niet-publiciteitsgericht: de educatieve bijeenkomsten van Janssen richten zich niet op één geneesmiddel, maar op een therapeutisch domein. Er worden geen merknamen van geneesmiddelen gebruikt en elk debat over specifieke behandelingen moet evenwichtig en feitelijk zijn.

Inhoud: de inhoud en het programma van bijeenkomsten worden bepaald door externe expertcomités en/of medische verenigingen. Zij selecteren de onderwerpen die ze educatief relevant vinden en kiezen de sprekers om de sessies te leiden. De sprekers zijn verantwoordelijk voor hun presentaties. Janssen bekijkt de inhoud van tevoren, enkel en alleen om er zeker van te zijn dat ze recente, eerlijke en evenwichtige informatie bevatten over onze geneesmiddelen.

Belangenconflicten: alle sprekers moeten belangenconflicten melden. Bijvoorbeeld als het gaat om bedragen die ze ontvingen van farmaceutische bedrijven. We willen ook weten in welke hoedanigheid dit was, bijvoorbeeld als spreker, lid van adviesraden, congresdeelnemer, enz.

Formaat: al onze activiteiten hebben een wetenschappelijke focus en dat moet uit de aankondiging van het programma blijken. De keuze van de locatie en het verblijf moeten ondergeschikt zijn aan het hoofddoel. De tijd die men aan het wetenschappelijke programma besteedt, moet de lengte van de pauzes ruimschoots overtreffen.

Extern toezicht: om de kwaliteit van opleidingen te waarborgen, werken we samen met externe, educatieve instanties op nationaal en Europees niveau. Zo werken we onder andere samen met de directeur volwassenenonderwijs van het Karolinska Instituut. Alle bijeenkomsten zijn opgebouwd rond educatieve doelstellingen gedefinieerd door wetenschappelijke comités.

DE PRINCIPES VAN JANSSEN

Janssen heeft strenge regels om ervoor te zorgen dat we met onze educatieve ondersteuning geen ongeoorloofde invloed uitoefenen.

Logistiek: luxe hotels zijn niet toegestaan en en iedereen vliegt economy class. Er gelden limieten voor het bedrag dat men kan uitgeven aan eten en drinken. Deze limieten zijn gebaseerd op wat de lokale regelgeving (CGR) voorschrijft. Janssen betaalt nooit voor meereizende personen.

Vergoedingen voor diensten: Janssen betaalt honoraria in ruil voor diensten, zoals sprekersopdrachten, deelname aan adviesraden en het ontwikkelen van educatief materiaal. Het bedrag wordt nauwkeurig berekend op basis van de tijd die men spendeert aan de dienstverlening. Er is geen sprake van ‘return on investment’: educatieve bijeenkomsten worden georganiseerd door de afdeling Medical Affairs van Janssen.

Transparantie: in Nederland neemt Janssen sinds de oprichting deel aan het Transparantieregister Zorg en zal dat uiteraard blijven doen.
We garanderen dat Janssen alle activiteiten op het gebied van medische educatie volgens de geldende normen en waarden uitvoert en transparant en onpartijdig houdt. Tegelijkertijd stimuleren we wetenschappelijke uitwisseling en kennisverspreiding, zodat patiënten de beste behandeling kunnen krijgen.

CP-290328 - April 2022