Logo
Choose your language
Nederlands
Nederlands

Openbaarmaking van waardenoverdracht (TOV) naar zorgprofessionals (HCP’S) en -organisaties (HCO’S)

Het Transparantieregister Zorg maakt in Nederland al sinds 2013 inzichtelijk welke vormen van samenwerking een zorgverlener of –instelling met farmaceutische bedrijven heeft en welke waarde dit vertegenwoordigt.

Een open samenwerking tussen farmaceutische bedrijven en beroepsbeoefenaren en organisaties in de gezondheidszorg is essentieel om deze ambitie gestalte te geven.

Door nieuwe stappen te zetten om de transparantie te vergroten, zorgen wij dat dit in de toekomst wordt voortgezet en dat elke mogelijke perceptie van misplaatste beïnvloeding maximaal wordt vermeden.

Het “openbaarmakingsproject” is een krachtig initiatief waar uiteindelijk patiënten en de publieke gezondheidszorg beter van zullen worden.

Waarom een Code voor de Openbaarmaking van Waardenoverdracht?

Janssen ondersteunt de ‘Code voor de Openbaarmaking van Waardenoverdrachten van farmaceutische bedrijven naar medewerkers en organisaties uit de gezondheidszorg’ van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) en de effectuering door Farma-associaties per land.

De "Janssen way"

De belangrijkste ambitie van Janssen is om innovatieve behandelingen die in een behoefte voorzien, beschikbaar te stellen voor patiënten. We zorgen er ook voordat deze behandelingen op de juiste wijze worden gebruikt en toegankelijk zijn, en grote verbeteringen voor de patiënten bewerkstelligen.

Zo pakt Janssen continue professionele ontwikkeling aan

Op het gebied van medische educatie kan Janssen bogen op een sterke traditie. Geworteld in ons Credo zien wij het al decennialang als onze opdracht om activiteiten op dit gebied te ondersteunen.

Educatieve programma's die Janssen heeft ondersteund

Janssen steunde 3.208 instanties om educatieve activiteiten te organiseren, steunde 17.572 HCP’s om educatieve vergaderingen bij te wonen en droeg bij in de creatie van 8.677 educatieve evenementen in EFPIA-landen.

CP-290328 - April 2022