Logo

Uw feedback


Hartelijk dank voor uw deelname aan de EADV Review 2021 van dinsdag 19 oktober j.l. Wij hopen dat u het een interessant programma heeft gevonden. Uw mening en suggesties helpen de kwaliteit van onze programma's te verbeteren. Uw feedback wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

EM-76632 - October 2021