Menu
Logo

Tremfya: Lasting, consistent relief[1][2]

Complete Skin Clearance

Snel en aanhoudend plaquevrije huid gedurende 5 jaar bij psoriasis[1]

 • 37% van de patiënten bereikt PASI 100 in Week 16[3]
 • De meerderheid van de psoriasispatiënten heeft een volledig plaquevrije of bijna volledig plaquevrije huid na 1 jaar[1]
 • Een volledig of bijna volledige plaquevrije huid in de meerderheid van de patiënten dat aanhoudt tot 5 jaar follow up[1]
Joint Efficacy

Aanhoudende verlichting van gewrichtsklachten gedurende 2 jaar bij artritis psoriatica[2]

 • Meer dan 60% van de bionaïeve PsA-patiënten bereiken een ACR20-respons in Week 24§[4]
 • ACR20-respons op 1 jaar houdt aan tot 2 jaar[2][5]
 • Vermindert de mate van progressie van schade aan de perifere gewrichten[2]
Proven Durability

Als een behandeling met Tremfya is gestart, wordt de behandeling lange tijd voortgezet[1][2]

 • Hoge percentages van patiëntretentie&:
  • >80% van Pso-patiënten na 5 jaar nog steeds op de behandeling[1]
  • 88% van PsA-patiënten na 2 jaar nog steeds op de behandeling[2]
 • Geen waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen omtrent maligniteiten, IBD of depressie in de SmPC**[6]
 • < 7% van Pso-patiënten stopten met Tremfya vanwege ≥ 1 AE na 5 jaar follow-up††[1]

Patiënten die in de VOYAGE 1 gerandomiseerd zijn naar Tremfya bij baseline. Patiënten die PASI 90 bereikten in Week 52: 80,1% (TFR), 81,5% (as observed) en 74,8% (NRI). Patiënten die PASI 100 bereikten in Week 52: 50,5% (TFR), 51,3% (as observed) en 47,1% (NRI).[^1] Patiënten die in de VOYAGE 1 gerandomiseerd zijn naar Tremfya bij baseline. Patiënten die PASI 90 bereikten in Week 252: 83,1% (TFR), 86,2% (as observed) en 64,4% (NRI). Patiënten die PASI 100 bereikten in Week 252: 51,0% (TFR), 52,8% (as observed) en 39,5% (NRI).[1] §64% van de patiënten op q8w bereikte ACR20 in Week 24 in DISCOVER-2. 4 Bij patiënten die behandeld werden met q8w. 74,6% van de patiënten op q8w bereikte ACR20 na 1 jaar en 74% van de patiënten op q8w bereikte ACR20 na 2 jaar in DISCOVER-2 (NRI).[^2] &Omvat patiënten gerandomiseerd op Tremfya bij baseline en patiënten die in Week 16 (Pso) en Week 24 (PsA) zijn overgestapt van placebo. **Bij het voorschrijven van q4w bij arthritis psoriatica wordt het monitoren van leverenzymen op baseline en daarna bij de routinematige behandeling van de patiënt aangeraden. Indien er toenames in ALAT of ASAT worden waargenomen en door medicatie geïnduceerde leverschade wordt vermoed, dient Tremfya tijdelijk te worden onderbroken totdat deze diagnose is uitgesloten. De meest voorkomende bijwerking was infectie van de bovenste luchtwegen. Vaak voorkomende bijwerkingen waren verhoogde transaminasen, hoofdpijn, diarree, artralgie en reacties op de injectieplaats.[^6] ††De gecombineerde Tremfya-groep bevat patiënten die bij baseline op Tremfya zijn gerandomiseerd of op placebo en die in Week 16 op Tremfya zijn overgestapt. 6,7% van de patiënten zette de behandeling stop vanwege 1 of meer AE in Week 264 (n = 494) in VOYAGE 1.[^1] ACR20, American College of Rheumatology 20% verbetering; AE, bijwerking; IBD, inflammatoire darmaandoening; NRI, non-responder imputation; PSA, artritis psoriatica; Pso, psoriasis; PASI, Psoriasis Area and Severity Index; q4w, elke 4 weken; q8w, elke 8 weken; TFR, treatment failure rules.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.

CP-288342 - February 2022