Klinische studies & medisch noodprogramma

Bij Janssen wordt ons vaak gevraagd hoe patiënten met ernstige ziekten mogelijk medicijnen kunnen krijgen die nog niet zijn goedgekeurd door de gezondheidsautoriteiten van de overheid (onderzoeksgeneesmiddelen).

Klinische studies

Het belangrijkste pad voor de toegang van patiënten tot Janssen’s onderzoeks-geneesmiddelen is om zich in te schrijven voor een klinische studie. Informatie over lopende klinische onderzoeken binnen oncologie kan u terugvinden op cancertrials.be.

Medisch noodprogramma

Indien er geen klinische studie beschikbaar is of uw patiënt niet in aanmerking komt, kan u nagaan of er een medisch noodprogramma loopt. U kan vervolgens bij Janssen hiervoor een aanvraag indienen.

Volgende factoren worden in rekening gebracht bij de evaluatie van de aanvraag:

  • De patiënt komt niet in aanmerking of kan niet deelnemen aan een clinical trial
  • De patiënt moet een ernstige of levensbedreigende ziekte of aandoening hebben
  • Er zijn geen alternatieve therapieën beschikbaar of de patiënt moet al dergelijke therapieën hebben uitgeput
  • De potentiële voordelen van de onderzoeksbehandeling wegen zwaarder dan de potentiële risico's
  • Wet- en regelgeving op landelijk niveau
  • Beschikbaarheid van medicatieaanvoer

Hoewel alle toegangsverzoeken, voorafgaand aan goedkeuring, op een eerlijke en rechtvaardige manier worden beschouwd, garandeert het indienen van een verzoek niet vanzelfsprekend een goedkeuring. Klik hier voor meer informatie over ons beleid en onze procedures.

Neem voor meer informatie over de medische noodprogramma’s contact met ons op.

CP-101334 - January 2020