Daratumumab SC
Voorbeeldprotocollen & GeCo documenten

Voorbeeldprotocollen

Download hier voorbeeldprotocollen van de nieuw-vergoede indicaties van daratumumab SC.

GeCo document

Download hier het document met de informatie voor de Geneesmiddelen Commissie.

Overige materialen

Download of bestel hier de andere materialen ter ondersteuning van u en uw patiënten. Zoals de patiëntenbrochure en de map met behandelschema’s.

Referenties

EM-82532 - September 2023