Menu
Logo

Daratumumab SC
Voorbeeldprotocollen, GeCo document & klinische les

Voorbeeldprotocollen

Download hier voorbeeldprotocollen van de nieuw-vergoede indicaties van daratumumab SC.

GeCo document

Download hier het document met de informatie voor de Geneesmiddelen Commissie.

Klinische les daratumumab SC

Download hier de klinische les over daratumumab SC.

Overige materialen

Download of bestel hier de andere materialen ter ondersteuning van u en uw patiënten. Zoals de patiëntenbrochure en de map met behandelschema’s.

Referenties

EM-82532 - April 2022