Openbaarmaking van waardenoverdracht (ToV) naar zorgprofessionals (HCP’s) en -organisaties (HCO’s)

Achtergrond

Het Transparantieregister Zorg maakt in Nederland al sinds 2013 inzichtelijk welke vormen van samenwerking een zorgverlener of –instelling met farmaceutische bedrijven heeft en welke waarde dit vertegenwoordigt.

Een open samenwerking tussen farmaceutische bedrijven en beroepsbeoefenaren en organisaties in de gezondheidszorg is essentieel om deze ambitie gestalte te geven.

Door nieuwe stappen te zetten om de transparantie te vergroten, zorgen wij dat dit in de toekomst wordt voortgezet en dat elke mogelijke perceptie van misplaatste beïnvloeding maximaal wordt vermeden.

Het “openbaarmakingsproject” is een krachtig initiatief waar uiteindelijk patiënten en de publieke gezondheidszorg beter van zullen worden.

 

 

PHNL/JAN/1217/0005

Zo pakt Janssen continue professionele ontwikkeling aan

Sponsoring en steun aan programma's voor continue professionele ontwikkeling is een deel van onze verantwoordelijkheid voor de medicijnen die we ontwikkelen.
Lees meer

Educatieve programma's die Janssen heeft ondersteund

Janssen steunde 3.208 instanties om educatieve activiteiten te organiseren, steunde 17.572 HCP’s om educatieve vergaderingen bij te wonen en droeg bij in de creatie van 8.677 educatieve evenementen in EFPIA-landen.