Satelliet symposium NVvP Voorjaarscongres
11 mei 2022:
Moeilijk behandelbare depressie: in de praktijk

Programma & sprekers


Hoe kunnen we een patiënt met moeilijk behandelbare depressie herkennen?
En wat te doen als een patiënt onvoldoende gereageerd heeft op adequate behandeling met twee verschillende antidepressiva?

Dit symposium beoogt u overzicht te geven van de verschillende opties voor moeilijk behandelbare depressie op het gebied van farmacotherapie, psychotherapie en neuromodulatie. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de nieuwe behandel ontwikkelingen met psychedelica.

Na telkens twee inhoudelijke presentaties zullen de sprekers vanuit hun specifieke expertise de verschillende behandelopties praktisch trachten toe te lichten.
Aan de hand van een patiënt vignet gaan ze hiertoe met elkaar en met u in gesprek.

Programma

Tijdstip

Onderwerp

Spreker

17:30 - 17:45 uur

Ontvangst, registratie en welkom

17:45 - 17:55 uur

Inleiding symposium
Hoe herkennen we een patiënt met moeilijk behandelbare depressie?

Voorzitter prof. Dr. Frenk Peeters

17:55 - 18:10 uur

Farmacotherapeutische opties bij moeilijk behandelbare depressie

Dr. Eric Ruhé,
psychiater-epidemioloog en principal investigator,
Radboudumc Nijmegen

18:10 - 18:25 uur

Neuromodulatie bij depressie: focus op rTMS

Dr. Sjoerd van Belkum,
psychiater UMC Groningen

18:25 - 18:40 uur

Patiënt vignet 1:
praktische benadering met farmacotherapie en neuromodulatie

Dr. Eric Ruhé en Dr. Sjoerd van Belkum

18:40 - 18:55 uur

Psychotherapeutische opties bij moeilijk behandelbare depressie

Prof. Dr. Frenk Peeters,
psychiater en hoogleraar klinische psychologie,
Universiteit Maastricht

18:55 - 19:10 uur

Psychedelica bij de behandeling van depressie: hoe zit dat?

Dr. Metten Somers MBA,
psychiater en medisch hoofd zorglijn affectieve en psychotische stoornissen,
UMC Utrecht

19:10 - 19:25 uur

Patiënt vignet 2:
praktische benadering met psychotherapie en psychedelica

Prof. Dr. Frenk Peeters en Dr. Metten Somers

19:25 - 19:45 uur

Paneldiscussie en vragen van deelnemers

Alle sprekers

Sprekers

Voorzitter Prof. Dr. Frenk Peeters
Voorzitter Prof. Dr. Frenk Peeters
psychiater en hoogleraar klinische psychologie
Universiteit Maastricht
Inleiding: Wanneer spreken we van moeilijk behandelbare depressie?

Hoe kunnen we een patiënt met moeilijk behandelbare depressie herkennen?
Om de moeilijkheidsgraad te bepalen spelen naast duur en ernst van de depressie en non-response op eerdere behandelingen, ook verminderd functioneren en comorbiditeit een rol.
De DM-TRD1 (Dutch measure for quantification of treatment resistant depression) kan ons helpen om de mate van moeilijkheid te bepalen. Hoe ondersteunt dit ons bij het nadenken over een goede behandeling?
Patiënten met een vergelijkbare DM-TRD-score kunnen zich klinisch verschillend presenteren. Is dat relevant en wat zijn dan de gevolgen? Kunnen we op grond hiervan behandelopties personaliseren?

Dr. Eric Ruhé
Dr. Eric Ruhé
psychiater-epidemioloog en principal investigator
Radboudumc Nijmegen
Lezing 1: Farmacotherapeutische opties bij moeilijk behandelbare depressie

Wat kunnen we doen na non-response op adequate behandelingen met twee verschillende antidepressiva (AD)? Er zijn diverse medicamenteuze opties beschikbaar zoals lithium-additie, combinatie van twee AD, additie van een antipsychoticum, combinatie behandeling van esketamine neusspray met een SSRI/SNRI en behandeling met een MAO remmer. Welke behandelingen zijn geregistreerd en wat zeggen de klinische data? Wat moeten we doen volgens de richtlijnen en wat zijn de nieuwe perspectieven voor de patiënt?

Dr. Sjoerd van Belkum
Dr. Sjoerd van Belkum
psychiater
UMC Groningen
Lezing 2: Farmacotherapeutische opties bij moeilijk behandelbare depressie

Verschillende neuromodulatoire behandelopties staan ter beschikking zoals transcraniële magnetische stimulatie (rTMS), elektroconvulsietherapie (ECT) en deep brain stimulation (DBS).
Wanneer kunnen we rTMS inzetten bij moeilijk behandelbare depressie? Wat zeggen de klinische data en de richtlijnen? En wat weten we over het combineren met andere behandelopties?

Voorzitter Prof. Dr. Frenk Peeters
Voorzitter Prof. Dr. Frenk Peeters
psychiater en hoogleraar klinische psychologie
Universiteit Maastricht
Lezing 3: Psychotherapeutische opties bij moeilijk behandelbare depressie

Welke psychotherapeutische behandelingen zijn beschikbaar voor moeilijk behandelbare depressie? Wat zeggen de richtlijnen? Wat zijn de uitkomsten uit recente en relevante meta-analyses? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied? Welke combinatie behandelingen bieden nieuw perspectief voor de patiënt?

Dr. Metten Somers MBA
Dr. Metten Somers MBA
psychiater en medisch hoofd zorglijn affectieve en psychotische stoornissen
UMC Utrecht
Lezing 4: Psychedelica bij de behandeling van depressie: hoe zit dat?

In de afgelopen jaren heeft het onderzoek naar psychedelica zoals MDMA en psilocybine bij diverse psychiatrische ziektebeelden een nieuwe impuls gekregen.
Men probeert van de psychedelische ervaring met deze middelen op verschillende manieren gebruik te maken in de behandeling.
Recentelijk is een groot internationaal, multicenter psilocybine onderzoek (n=233) afgerond m.b.t. de behandeling van therapieresistente depressie. Wat is het effect van psilocybine en wat zijn de mogelijke verklaringen van de werking?*
Kunnen we hier in de toekomst iets mee bij het behandelen van moeilijk behandelbare depressie?

  1. Peeters, F., et al., The Dutch Measure for quantification of Treatment Resistance in Depression (DM-TRD): an extension of the Maudsley Staging Method. Journal of Affective Disorders, 2016. 205
  • Interim resultaten

Meer informatie

Uw contactpersonen

Component not published? componentType is undefined.

Component not published? componentType is undefined.

EM-86154 - maa-2022 -