Satelliet symposium NVvP Voorjaarscongres 11 mei 2022: Moeilijk behandelbare depressie: in de praktijk.

Satelliet symposium NVvP Voorjaarscongres
11 mei 2022:
Moeilijk behandelbare depressie: in de praktijk.

Moeilijk behandelbare depressie: in de praktijk.


Geachte collega,

Hoe kunnen we een patiënt met moeilijk behandelbare depressie herkennen?
En wat te doen als een patiënt onvoldoende gereageerd heeft op adequate behandeling met twee verschillende antidepressiva?

Stadiëring van zowel de depressie als de behandeling kan ons meer begrip geven over de mate van moeilijkheid bij een individuele patiënt. Om de moeilijkheidsgraad te bepalen spelen naast duur en ernst van de depressie en non-response op eerdere behandelingen, ook verminderd functioneren en comorbiditeit een rol.
De DM-TRD (Dutch measure for quantification of treatment resistant depression) kan ons helpen om de mate van moeilijkheid te bepalen. Hoe ondersteunt dit ons bij het nadenken over een goede behandeling?
Patiënten met een vergelijkbare DM-TRD-score kunnen zich klinisch verschillend presenteren. Is dat relevant en wat zijn dan de gevolgen? Kunnen we op grond hiervan behandelopties personaliseren?
Welke behandeling kan van toegevoegde waarde zijn voor een patiënt?

Dit symposium beoogt u overzicht te geven van de verschillende opties voor moeilijk behandelbare depressie op het gebied van farmacotherapie, psychotherapie en neuromodulatie. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de nieuwe behandel ontwikkelingen met psychedelica.

Na telkens twee inhoudelijke presentaties zullen de sprekers vanuit hun specifieke expertise de verschillende behandelopties praktisch trachten toe te lichten.
Aan de hand van een patiënt vignet gaan ze hiertoe met elkaar en met u in gesprek.

Prof. Dr. Frenk Peeters.

Prof. Dr. Frenk Peeters,
psychiater en hoogleraar klinische psychologie, Universiteit Maastricht
Voorzitter en spreker symposium

 

Wetenschappelijk comité

Voorzitter Prof. Dr. Frenk Peeters
psychiater en hoogleraar klinische psychologie
Universiteit Maastricht
Dr. Eric Ruhé
psychiater-epidemioloog en principal investigator
Radboudumc Nijmegen

Event details

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 2 punten bij de NVvP.

Doelgroep

Psychiaters en psychiaters in opleiding.

Deelname

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.

Sprekers

Prof. Dr. Frenk Peeters
psychiater en hoogleraar klinische psychologie, Universiteit Maastricht
Voorzitter en spreker symposium

Dr. Eric Ruhé
psychiater-epidemioloog en principal investigator, Radboudumc Nijmegen

Dr. Sjoerd van Belkum
psychiater, UMC Groningen

Dr. Metten Somers MBA
psychiater en medisch hoofd zorglijn affectieve en psychotische stoornissen, UMC Utrecht


Meer informatie

Uw contactpersonen

Component not published? componentType is undefined.

Component not published? componentType is undefined.

EM-86153 - feb-2022 -